White Boxes Isolated on White

White Boxes Isolated on White

White boxes isolated on white. Vector illustration