Retro Photo Camera Icon On White Background

Retro Photo Camera Icon On White Background

Retro Photo Camera Icon on White Background. Vector illustration