Funny Farm Illustration

Funny Farm Illustration

Funny farm illustration, vector farm animals,isolated on white